Daten

Einwohnerzahl                       Name Deutsch

     40.000                       Dimos KerkyreonEinwohnerzahl

Kerkyra...mehr

Gouvia

Kontokali

Kira Chrisikou

Potamos

Temploni

Alepou

Evropouli

Kanalia


28.185

952

1.616

480

2.365

288

1.606

439

3.556